South Consulting furnizează servicii profesionale de administrare, contabile, juridice şi de asistenţă operaţională.

CONSULTANTĂ JURIDICĂ

• Constituire de societăţi şi organizaţii nonguvernamentale (asociaţii, fundaţii)

• Domiciliere sediu social


• Modificări la actul constitutiv


• Diviziuni, fuziuni societăţi


• Consultanţă pentru dizolvarea sau lichidarea societaţilor


• Consultantă contractuală


• Consultantă pe probleme de drept comercial şi societar


• Consultanţă pe probleme de dreptul muncii


• Mediere conflicte de muncă

CONSULTANTĂ FINANCIARĂ ŞI FISCALĂ

• Servicii de evidenţă contabilă

• Supervizarea evidenţei contabile

• Audit


• Consultanţă fiscală


• Management şi planificare financiară


• Tax planning


• Control financiar


• Certificate (depunere documente la Registrul Comerţului, prezentare bilanţuri, etc.)


• Asistenţă în situaţii de ’’discontinuitate’’ (reorganizări interne, operaţiuni suplimentare, etc.) în sectorul administrativ.

RESURSE UMANE

• Selecţie şi recrutare de personal

• Executive search şi head-hunting


• Evaluări de personal


• Administrare de personal şi calcul salarii


• Prelucrare ştate


• Servicii de outplacement


• Restructurări


• Mediere conflicte de muncă


• Consultanţă pe probleme de legislaţia muncii


• Selecţie şi angajare de personal


• Modificări contractuale


• Elaborare ştate de plată


• Servicii de emigrare

servizi2